DOMENII DE ACTIVITATE

Cabinetul de Avocat Trifan Andrei oferă asistență specializată în mai multe domenii ale dreptului:  

 • DREPT INFORMATIC
 • Dreptul informatic reprezintă totalitatea reglementărilor aplicabile activităților desfășurate în mediul on-line. În condițiile în care tehnologia internetului se dezvoltă într-un ritm deosebit de rapid, dreptul informatic a devenit unul dintre cele mai noi domenii ale sistemului juridic având o importanță tot mai accentuată în mediul de afaceri dar și în viața privată. Reglementările din domeniul dreptului informatic oferă protecție juridică persoanelor care folosesc internetul și care își desfășoară activitatea prin intermediul acestuia, fie că este vorba de companii sau persoane fizice.

  Biroul nostru oferă consultanță și asistență juridică în domeniul dreptului informatic, în toate problemele legate de protecția securității datelor, infracțiuni informatice și proprietate intelectuală aferentă mediului on-line.

 • DREPT PENAL
 • Dreptul penal reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale și combaterea criminalității prin determinarea acțiunilor sau inacțiunilor care constituie infracțiuni și a sancțiunilor ce le sunt aplicabile.

  Astfel, biroul nostru oferă consultații juridice, asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești; redactare de plângeri, denunțuri, memorii și alte cereri cu privire la o gamă variată de infracțiuni.

 • DREPT CIVIL
 • Dreptul civil reprezintă ramura de drept ce reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.

  În activitatea biroului nostru oferim: consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigii, redactare de cereri și acțiuni în justiție cu privire la anulări de acte juridice, revendicări, acțiuni posesorii, apărarea dreptului de proprietate și alte drepturi, recuperări de creanțe, negocieri, tranzacții, redactare de contracte, precum și alte cereri aferente dreptului civil.

 • DREPT COMERCIAL
 • Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte și operațiuni considerate de lege ca fapte de comerț precum și raporturile juridice la care participă profesioniștii.

  În acest domeniu oferim asistare și reprezentare în fata instanței de judecată, consultanță juridică în redactarea și atestarea contractelor dintre profesioniști, asistare în negociere și tranzacții, întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri; înființare societăți comerciale, asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului, precum și orice alte acte juridice aferente dreptului comercial, respectiv dreptului societar.

 • DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
 • Dreptul achizițiilor publice reprezintă totalitatea reglementărilor juridice care vizează procesul achiziționării de către o autoritate contractantă a unor produse, servicii sau lucrări.

  Biroul nostru oferă consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice, negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică, analiza documentațiilor de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare, formularea contestațiilor și a plângerilor, în conformitate cu legislația achizițiilor publice, precum și orice alte acte necesare în procesul de achiziție.

 • DREPTUL MUNCII
 • Dreptul muncii reprezintă ramura dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale individuale și colective de muncă ce se stabilesc între angajatori și salariați.

  Biroul nostru oferă consultanță juridică în domeniul dreptului muncii, redactarea de acte juridice specifice dreptului muncii și asistarea și reprezentarea în fața instanței dar și a oricărei alte entități în vederea protecției drepturilor care decurg din contractul de muncă, dar și în vederea negocierii sau a medierii.